Při výběru cílové skupiny pro focení brandu se mohou objevit různé chyby.

Zde je několik nejčastějších:

Nepřizpůsobení cílové skupiny značce:

Pokud je cílová skupina nesprávně určena, mohou být výsledné fotografie neúčinné. Například, když značka vyrábí dětské hračky, ale fotografie je zaměřena na dospělé osoby, pak to nebude účinné.

Ignorování kultury a etnického původu:

Může se stát, že značka nebere v úvahu různé kultury a etnické původy, což může vést k nevhodnému zobrazování a tím k neúspěšnému prodeji.

Nedostatek různorodosti:

Pokud jsou na fotografiích zobrazeni pouze lidé s jedním typem vzhledu, může to vést k pocitu vyloučení nebo nedostatečné reprezentace určitých skupin lidí.

Nedostatečné porozumění cílové skupině:

Pokud značka nedokáže porozumět své cílové skupině, mohou být fotografie nesprávně interpretovány a mohou mít negativní dopad na obraz značky.

Nezohlednění preference vizuálního stylu:

Pokud značka nebere v úvahu, co je pro její cílovou skupinu vizuálně atraktivní, může to vést k neúčinným fotografiím.

Nepřizpůsobení trendům:

Pokud značka nebere v úvahu aktuální trendy, může to vést k fotografickému stylu, který je již zastaralý a nepřitažlivý pro cílovou skupinu.

Další informace získáte třeba na kurzech které pořádám a lektoruji.
CEO v IDEAIFY s.r.o. | firemní web | + autorské články

Pomáhám značkám vyprávět jejich příběhy a budovat si s publikem pevné vazby prostřednictvím poutavého obsahu | Specialista na obsahový marketing | Foto-video produkce | CEO & founder - IDEAIFY s.r.o.