Tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak vytvořit a implementovat úspěšnou strategii obsahového marketingu.

Kurz pokrývá všechny důležité aspekty obsahového marketingu, včetně:

 • Definice a cíle obsahového marketingu
 • Identifikace cílového publika
 • Výzkum klíčových slov
 • Vytváření kvalitního obsahu
 • Distribuce obsahu
 • Měření úspěchu
 • Časový plán

Kurz je rozdělen do 10 lekcí, které pokrývají všechna důležitá témata. 

Lekce 1: Úvod do obsahového marketingu

 • Co je obsahový marketing?
 • Proč je obsahový marketing důležitý?
 • Historie obsahového marketingu a jeho vývoj

Lekce 2: Definice a cíle obsahového marketingu

 • Jak definovat cíle obsahové strategie?
 • Jak měřit úspěch obsahové strategie?

Lekce 3: Identifikace cílového publika

 • Kdo je vaše cílové publikum?
 • Jak identifikovat cílové publikum?

Lekce 4: Výzkum klíčových slov

 • Jak zjistit, co lidé hledají?
 • Jak optimalizovat obsah pro vyhledávače?

Lekce 5: Vytváření kvalitního obsahu

 • Co je kvalitní obsah?
 • Jak vytvářet kvalitní obsah?

Lekce 6: Distribuce obsahu

 • Jak distribuovat obsah?
 • Jak využívat sociální média k propagaci obsahu?

Lekce 7: Měření úspěchu

 • Jaké klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) sledovat?
 • Jak vyhodnocovat úspěch obsahové strategie?

Lekce 8: Praktická cvičení

 • Jak vytvořit obsahovou strategii?
 • Jak vytvářet kvalitní obsah?

Lekce 9: Závěr

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • Vysvětlit, co je obsahový marketing a proč je důležitý.
 • Definovat cíle obsahové strategie.
 • Identifikovat cílové publikum.
 • Provést výzkum klíčových slov.
 • Vytvořit kvalitní obsah.
 • Distribuovat obsah.
 • Měřit úspěch obsahové strategie.
 • Předpoklady pro účast

Účastníci kurzu by měli mít základní znalosti o marketingu a internetu.

Příklady praktických cvičení

Lekce 2: Definice a cíle obsahové strategie

 • Účastníci kurzu budou definovat cíle obsahové strategie pro konkrétní firmu nebo organizaci.

Lekce 3: Identifikace cílového publika

 • Účastníci kurzu budou identifikovat cílové publikum pro konkrétní firmu nebo organizaci.

Lekce 4: Výzkum klíčových slov

 • Účastníci kurzu budou provádět výzkum klíčových slov pro konkrétní firmu nebo organizaci.

Lekce 5: Vytváření kvalitního obsahu

 • Účastníci kurzu budou vytvářet kvalitní obsah pro konkrétní cílové publikum.

Lekce 6: Distribuce obsahu

 • Účastníci kurzu budou distribuovat obsah pro konkrétní cílové publikum.

Lekce 7: Měření úspěchu

Účastníci kurzu budou měřit úspěch obsahové strategie pro konkrétní firmu nebo organizaci.

CEO v IDEAIFY s.r.o. | firemní web | + autorské články

Pomáhám značkám vyprávět jejich příběhy a budovat si s publikem pevné vazby prostřednictvím poutavého obsahu | Specialista na obsahový marketing | Foto-video produkce | CEO & founder - IDEAIFY s.r.o.