Tento kurz je určen pro majitele firem malých a středních podniků, kteří se chtějí dozvědět více o obsahovém marketingu a jak ho mohou využít k propagaci své firmy bez placené reklamy.

Kurz pokrývá následující témata:

 • Úvod do obsahového marketingu
 • Proč je obsahový marketing důležitý pro malé a střední firmy?
 • Jak si stanovit cíle obsahové strategie?
 • Jak identifikovat cílové publikum?
 • Jak vytvářet kvalitní obsah?
 • Jak propagovat obsah na sociálních sítích?
 • Jak využít firemní web a Google profil k propagaci?
 • Jak měřit úspěch obsahové strategie?

Časový plán

Kurz je rozdělen do 10 lekcí, které pokrývají všechna důležitá témata.

Lekce 1: Úvod do obsahového marketingu

 • Co je obsahový marketing?
 • Proč je obsahový marketing důležitý pro malé a střední firmy?
 • Historie obsahového marketingu a jeho vývoj
 • Rozdíly mezi tradičním a obsahovým marketingem

Lekce 2: Proč je obsahový marketing důležitý pro malé a střední firmy?

 • Jak může obsahový marketing pomoci malým a středním firmám?
 • Jaké jsou výhody obsahového marketingu?
 • Jaké jsou nevýhody obsahového marketingu?

Lekce 3: Jak si stanovit cíle obsahové strategie?

 • Jaké cíle si můžete stanovit pro obsahovou strategii?
 • Jak měřit úspěch obsahové strategie?

Lekce 4: Jak identifikovat cílové publikum?

 • Kdo je vaše cílové publikum?
 • Jak identifikovat cílové publikum?

Lekce 5: Jak vytvářet kvalitní obsah?

 • Co je kvalitní obsah?
 • Jak vytvářet kvalitní obsah?

Lekce 6: Jak propagovat obsah na sociálních sítích?

 • Jaké sociální sítě jsou pro vás vhodné?
 • Jak vytvářet obsah pro sociální sítě?
 • Jak propagovat obsah na sociálních sítích?

Lekce 7: Jak využít firemní web a Google profil k propagaci?

 • Jaký je význam firemního webu?
 • Jak využít firemní web k propagaci?
 • Jaký je význam Google profilu?
 • Jak využít Google profil k propagaci?

Lekce 8: Jak měřit úspěch obsahové strategie?

 • Jaké klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) můžete sledovat?
 • Jak vyhodnocovat úspěch obsahové strategie?

Lekce 9: Praktická cvičení

 • Jak vytvořit obsahovou strategii pro svou firmu?
 • Jak vytvářet kvalitní obsah pro sociální sítě?

Lekce 10: Závěr

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • Vysvětlit, co je obsahový marketing a proč je důležitý pro malé a střední firmy.
 • Stanovit si cíle pro obsahovou strategii.
 • Identifikovat cílové publikum.
 • Vytvářet kvalitní obsah.
 • Propagovat obsah na sociálních sítích.
 • Využít firemní web a Google profil k propagaci.
 • Měřit úspěch obsahové strategie.
 • Předpoklady pro účast

Účastníci kurzu by měli mít základní znalosti o marketingu a internetu.

CEO v IDEAIFY s.r.o. | firemní web | + autorské články

Pomáhám značkám vyprávět jejich příběhy a budovat si s publikem pevné vazby prostřednictvím poutavého obsahu | Specialista na obsahový marketing | Foto-video produkce | CEO & founder - IDEAIFY s.r.o.