Může docházet k různým chybám, které mohou mít vliv na kvalitu výsledného obrazu.

Níže jsou uvedeny některé z běžných chyb:

Nesprávné nastavení bílé rovnováhy

Pokud není bílá rovnováha správně nastavena, mohou být barvy obrazu zkresleny a výsledný obraz může vypadat nepřirozeně.

Přepalování nebo podexponování

Pokud je expozice příliš vysoká (přepálení) nebo příliš nízká (podexponování), může být ztracena část detailů v jasné nebo tmavé oblasti obrazu.

Šum

Při použití vysokého ISO citlivosti může být do obrazu vložen šum, což zhoršuje kvalitu obrazu.

Neostrost

Pokud není zaostřeno na správném místě, může být výsledný obraz neostrý.

Chromatická aberace

Pokud je objektiv fotoaparátu špatně vyroben nebo má vadu, může být v obraze viditelná chromatická aberace, což je posun barvy na okrajích objektů.

Nedostatek detailů

Pokud je fotografie příliš rozmazaná nebo není dostatečně ostrá, mohou být ztraceny detaily a výsledný obraz může vypadat rozmazaně.

Je důležité dbát na správné nastavení fotoaparátu a vybírat kvalitní objektivy, abychom minimalizovali vznik těchto chyb při focení v RAW.

CEO v IDEAIFY s.r.o. | firemní web | + autorské články

Pomáhám značkám vyprávět jejich příběhy a budovat si s publikem pevné vazby prostřednictvím poutavého obsahu | Specialista na obsahový marketing | Foto-video produkce | CEO & founder - IDEAIFY s.r.o.