Strategie Modrého oceánu je obchodní strategie podniku založená na hledání nekonkurenčních trhů. Autory této strategie jsou profesorové W. Chan Kim a Renée Mauborgne, kteří ji popsali ve stejnojmenné knize, která byla publikována v roce 2005.

Strategie Modrého oceánu je založena na myšlence, že podniky se mohou vyhnout konkurenčnímu boji tím, že vytvoří nový trh nebo významně změní stávající trh. Tento nový trh se nazývá Modrý oceán.

Modrý oceán je trh, který je:

Nenasycený – existuje zde prostor pro růst
Nekonkurenční – neexistuje žádná nebo málo konkurence
Vytváří novou poptávku – podniky nabízejí produkty nebo služby, které jsou nové nebo inovativní

Strategie Modrého oceánu se skládá z šesti kroků:

Rozpoznat hranice současného trhu – podnik musí nejprve pochopit, jak je současný trh definován a jaká je v něm konkurence.
Stanovit cíle – podnik musí stanovit, co chce v novém trhu dosáhnout.
Vytvořit mapu současného trhu – podnik musí vytvořit mapu současného trhu, která ukazuje, jak jsou podniky na trhu rozmístěny a jaká je jejich nabídka.
Vytvořit mapu nového trhu – podnik musí vytvořit mapu nového trhu, která ukazuje, jak by mohl být trh navržen jinak.
Přizpůsobit strategii – podnik musí přizpůsobit svou strategii tak, aby byla v souladu s novým trhem.
Implementovat strategii – podnik musí implementovat svou strategii tak, aby dosáhl svých cílů.

Strategie Modrého oceánu byla použita mnoha společnostmi, které dosáhly významného úspěchu.

Mezi příklady společností, které použily tuto strategii, patří:

Cirque du Soleil – Cirque du Soleil vytvořil nový trh pro cirkusovou show, který byl odlišný od tradičního cirkusu.
Southwest Airlines – Southwest Airlines vytvořil nový trh pro leteckou dopravu, který byl založen na nízkých cenách a přímém letu.
Netflix – Netflix vytvořil nový trh pro streamování videí, který byl založen na pohodlí a dostupnosti.

Strategie Modrého oceánu může být účinnou strategií pro podniky, které chtějí dosáhnout růstu a úspěchu. Tato strategie však vyžaduje od podniků kreativitu a inovativnost.

CEO v IDEAIFY s.r.o. | firemní web | + autorské články

Pomáhám značkám vyprávět jejich příběhy a budovat si s publikem pevné vazby prostřednictvím poutavého obsahu | Specialista na obsahový marketing | Foto-video produkce | CEO & founder - IDEAIFY s.r.o.