Pavel je profesionál ve svém oboru a je s ním perfektní spolupráce i po lidské stránce.
Je skvělý fotograf s citem pro detail a současně má obrovský přesah do obchodních procesů, marketingu, sociálních sítí a médií. Velmi si cením Pavlových rad v oblasti osobního marketingu i profesionality, preciznosti a kreativity při vytváření webů.