Pavel je vo svojom odbore marketingu na vysokej profesionálnej úrovni, ako technickej tak i ľudskej. Vysoko hodnotím, že v konzultovanej oblasti poradí komplexne, vie zhodnotiť situáciu, už mnohokrát nám vnukol nové myšlienky a nápady. Ako fotograf je úplne skvelý. Dokáže zachytiť emócie, prirodzenosť, autenticitu daného okamžiku. Užili sme si to naprosto v uvoľnenej atmosfére a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.