Tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak vytvořit a implementovat úspěšnou strategii obsahového marketingu.

Kurz pokrývá všechny důležité aspekty obsahového marketingu, včetně:

 • Definice a cíle obsahového marketingu
 • Identifikace cílového publika
 • Výzkum klíčových slov
 • Vytváření kvalitního obsahu
 • Distribuce obsahu
 • Měření úspěchu
 • Časový plán

Kurz je rozdělen do 10 lekcí, které pokrývají všechna důležitá témata. 

12500 

Kurz strategie obsahového marketingu

Tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit, jak vytvořit a implementovat úspěšnou strategii obsahového marketingu.

Kdo se může z kurzu těžit:

 • Začátečníci v obsahovém marketingu: Naučíte se základní principy obsahového marketingu a získáte praktické dovednosti pro tvorbu a implementaci strategie.
 • Marketéři s jistou zkušeností: Prohloubíte si znalosti a získáte tipy a triky pro zefektivnění a optimalizaci vaší stávající strategie.
 • Podnikatelé a majitelé firem: Pochopíte, jak může obsahový marketing přispět k růstu vašeho byznysu a získáte nástroje pro jeho realizaci.
 • Kreativci: Naučíte se, jak tvořit poutavý a efektivní obsah, který osloví vaše cílové publikum.

Co se v kurzu naučíte:

 • Definice a cíle obsahového marketingu: Pochopíte, co obsahový marketing je a jak může přispět k dosažení vašich marketingových cílů.
 • Identifikace cílového publika: Naučíte se, jak definovat a analyzovat své cílové publikum, abyste mu mohli tvořit relevantní a užitečný obsah.
 • Výzkum klíčových slov: Zjistíte, jak vyhledávat a analyzovat klíčová slova, která vaše cílové publikum používá při online vyhledávání.
 • Vytváření kvalitního obsahu: Naučíte se, jak tvořit různé typy obsahu (texty, obrázky, videa, e-maily atd.), které zaujmou a osloví vaše cílové publikum.
 • Distribuce obsahu: Získáte přehled o různých kanálech distribuce obsahu (sociální média, blog, e-mailing atd.) a naučíte se, jak je efektivně využívat.
 • Měření úspěchu: Naučíte se, jak sledovat a analyzovat výsledky vaší obsahové strategie, abyste ji mohli průběžně optimalizovat.

Další benefity kurzu:

 • Praktické příklady a cvičení: Získáte možnost si nabyté znalosti hned vyzkoušet v praxi.
 • Podpora lektora: Lektor vám bude k dispozici pro zodpovězení vašich otázek a poskytnutí individuální zpětné vazby.

Výsledek:

Po absolvování kurzu budete umět:

 • Vytvořit a implementovat komplexní strategii obsahového marketingu.
 • Tvořit kvalitní a poutavý obsah, který osloví vaše cílové publikum.
 • Efektivně distribuovat obsah na relevantních kanálech.
 • Měřit a analyzovat výsledky vaší obsahové strategie.
 • Optimalizovat vaši strategii pro dosažení maximálního efektu.

Tento kurz vám pomůže:

 • Získat konkurenční výhodu na trhu.
 • Zvýšit povědomí o vaší značce.
 • Získat více zákazníků a leads.
 • Zvýšit návratnost investic do marketingu.

Pokud se chcete naučit, jak tvořit a implementovat úspěšnou strategii obsahového marketingu, tento kurz je pro vás to pravé.

Kurz pokrývá všechny důležité aspekty obsahového marketingu, včetně:

 • Definice a cíle obsahového marketingu
 • Identifikace cílového publika
 • Výzkum klíčových slov
 • Vytváření kvalitního obsahu
 • Distribuce obsahu
 • Měření úspěchu
 • Časový plán

Kurz je rozdělen do 10 lekcí, které pokrývají všechna důležitá témata. 

Lekce 1: Úvod do obsahového marketingu

 • Co je obsahový marketing?
 • Proč je obsahový marketing důležitý?
 • Historie obsahového marketingu a jeho vývoj

Lekce 2: Definice a cíle obsahového marketingu

 • Jak definovat cíle obsahové strategie?
 • Jak měřit úspěch obsahové strategie?

Lekce 3: Identifikace cílového publika

 • Kdo je vaše cílové publikum?
 • Jak identifikovat cílové publikum?

Lekce 4: Výzkum klíčových slov

 • Jak zjistit, co lidé hledají?
 • Jak optimalizovat obsah pro vyhledávače?

Lekce 5: Vytváření kvalitního obsahu

 • Co je kvalitní obsah?
 • Jak vytvářet kvalitní obsah?

Lekce 6: Distribuce obsahu

 • Jak distribuovat obsah?
 • Jak využívat sociální média k propagaci obsahu?

Lekce 7: Měření úspěchu

 • Jaké klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) sledovat?
 • Jak vyhodnocovat úspěch obsahové strategie?

Lekce 8: Praktická cvičení

 • Jak vytvořit obsahovou strategii?
 • Jak vytvářet kvalitní obsah?

Lekce 9: Závěr

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • Vysvětlit, co je obsahový marketing a proč je důležitý.
 • Definovat cíle obsahové strategie.
 • Identifikovat cílové publikum.
 • Provést výzkum klíčových slov.
 • Vytvořit kvalitní obsah.
 • Distribuovat obsah.
 • Měřit úspěch obsahové strategie.
 • Předpoklady pro účast

Účastníci kurzu by měli mít základní znalosti o marketingu a internetu.

Příklady praktických cvičení

Lekce 2: Definice a cíle obsahové strategie

 • Účastníci kurzu budou definovat cíle obsahové strategie pro konkrétní firmu nebo organizaci.

Lekce 3: Identifikace cílového publika

 • Účastníci kurzu budou identifikovat cílové publikum pro konkrétní firmu nebo organizaci.

Lekce 4: Výzkum klíčových slov

 • Účastníci kurzu budou provádět výzkum klíčových slov pro konkrétní firmu nebo organizaci.

Lekce 5: Vytváření kvalitního obsahu

 • Účastníci kurzu budou vytvářet kvalitní obsah pro konkrétní cílové publikum.

Lekce 6: Distribuce obsahu

 • Účastníci kurzu budou distribuovat obsah pro konkrétní cílové publikum.

Lekce 7: Měření úspěchu

Účastníci kurzu budou měřit úspěch obsahové strategie pro konkrétní firmu nebo organizaci.

Podobné produkty