Tento kurz je určen pro zástupce marketingového, obchodního a HR oddělení, kteří se chtějí dozvědět, jak efektivně spolupracovat a propojit své úsilí, aby vytvořili úspěšnou obsahovou strategii.

Kurz pokrývá následující témata:

 • Úvod do obsahového marketingu
 • Proč je spolupráce mezi marketingem, obchodem a HR důležitá?
 • Jak definovat společné cíle a strategie?
 • Jak pracovat s cílovým publikem?
 • Jak měřit úspěch obsahové strategie?

Časový plán

Kurz je rozdělen do 6 lekcí, které pokrývají všechna důležitá témata. 

Lekce 1: Úvod do obsahového marketingu

 • Co je obsahový marketing?
 • Proč je obsahový marketing důležitý?
 • Historie obsahového marketingu a jeho vývoj
 • Rozdíly mezi tradičním a obsahovým marketingem

Lekce 2: Proč je spolupráce mezi marketingem, obchodem a HR důležitá?

 • Jak může spolupráce mezi marketingem, obchodem a HR pomoci firmě?
 • Jaké jsou výhody spolupráce mezi marketingem, obchodem a HR?
 • Jaké jsou nevýhody spolupráce mezi marketingem, obchodem a HR?

Lekce 3: Jak definovat společné cíle a strategie?

 • Jak definovat společné cíle pro obsahovou strategii?
 • Jak definovat společné strategie pro obsahovou strategii?

Lekce 4: Jak pracovat s cílovým publikem?

 • Jak identifikovat cílové publikum?
 • Jak porozumět potřebám cílového publika?
 • Jak vytvořit obsah, který osloví cílové publikum?

Lekce 5: Jak měřit úspěch obsahové strategie?

 • Jaké klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) sledovat?
 • Jak vyhodnocovat úspěch obsahové strategie?

Lekce 6: Praktická cvičení

 • Jak vytvořit společný plán obsahové strategie?
 • Jak vytvořit obsah, který osloví cílové publikum?

Cíle kurzu

Po absolvování kurzu budete umět:

 • Vysvětlit, co je obsahový marketing a proč je důležitý.
 • Pochopit, proč je spolupráce mezi marketingem, obchodem a HR důležitá.
 • Definovat společné cíle a strategie pro obsahovou strategii.
 • Pracovat s cílovým publikem.
 • Měřit úspěch obsahové strategie.

Předpoklady pro účast

Účastníci kurzu by měli mít základní znalosti o marketingu a obsahu.

Příklady praktických cvičení

Lekce 3: Jak definovat společné cíle a strategie?

Účastníci kurzu budou rozděleni do skupin a budou se snažit definovat společné cíle a strategie pro obsahovou strategii.

Lekce 4: Jak pracovat s cílovým publikem?

Účastníci kurzu budou analyzovat cílové publikum a budou se snažit vytvořit obsah, který je osloví.

Lekce 5: Jak měřit úspěch obsahové strategie?

Účastníci kurzu budou vybírat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro sledování úspěchu obsahové strategie.

CEO v IDEAIFY s.r.o. | firemní web | + autorské články

Pomáhám značkám vyprávět jejich příběhy a budovat si s publikem pevné vazby prostřednictvím poutavého obsahu | Specialista na obsahový marketing | Foto-video produkce | CEO & founder - IDEAIFY s.r.o.