Elvis Presley Show

Posted on

Projekt Elvis Presley Show vznikl už v roce 2013, jeho hlavním představitelem je český zpěvák, showman a umělec Milan Hroch.  Jeho originální vystoupení jen hojně využíváno jak na soukromých akcích (narozeniny, svatby) tak i na eventových akcích. Vystoupení si můžete objednat ve třech provedeních:

  • 1) Elvis Presley + kapela a tanečnice
  • 2) Elvis Presley + tanečnice
  • 3) Elvis Presley + Half-playback