Umírání a smrt – Reinkarnace

Co je to reinkarnace? Slovo reinkarnace je označení pro stav, kdy se při umírání přetváří (stěhuje) duše do jiného těla. Tato schopnost převtělovat se existuje v různých náboženstvích nejméně 3000 let. O samotné reinkernaci jsou z náboženského hlediska nejčastěji přesvědčeni obyvatelé východních kultur. To ovšem neznamená, že západní svět v cestování duší tolik nevěří. Pro zajímavost cca 30% obyvatel západního světa věří, že jejich duše si opět najde cestu k zrození. Co je to reinkarnace? Slovo reinkarnace je označení pro stav, kdy se při umírání přetváří (stěhuje) duše do jiného těla. Tato schopnost převtělovat se existuje v různých náboženstvích nejméně 3000 let. O samotné reinkernaci jsou z náboženského hlediska nejčastěji přesvědčeni obyvatelé východních kultur. To ovšem neznamená, že západní svět v cestování duší tolik nevěří. Pro zajímavost cca 30% obyvatel západního světa věří, že jejich duše si opět najde cestu k zrození.

Hinduismus

V hinduismu se věří, že duše trvale po smrti přežívá. Nějaký čas je v jiné oblasti a teprve potom se spojí s novým tělem. Znovuzrození proběhne do opačného pohlaví než žila duše dosud nebo se za určitých okolností může přestěhovat do nelidského, třeba zvířecího, těla.

Buddhismus

Buddhismus sdílí některé názory s hinduismem. Zásluhou smrti jedné osoby vzniká osoba nová. Tento proces se dá přirovnat třeba k plamenu svíčky. Umírající plamen svíčky může totiž sloužit jako jiskra pro zapálení další svíčky. Stejně jako v hinduismu určuje okolnosti zrození v následných životech karma. Původní život navazuje na osobnost, ale nepřetváří identitu. Z tohoto důvodu buddhisté dávají přednost označení „znovuzrození“ před termínem „reinkarnace“.

V buddhismu jsou zákony karmy považovány za naturalistické. Proto nejsou okolnosti znovuzrození vnímány jako odměny nebo tresty, ale jsou vnímány jako přirozené výsledky různých dobrých skutků či zločinů. Cyklus znovuzrození se týká bezpočtu životů po mnoho věků, včetně rozlišnosti pohlaví v nelidském podobě např. u zvířat.

Judaismus a křesťanství

Přestože není reinkarnace hlavní vírou v judaismu ani v křesťanství, i zde najdeme lidi věřící v reinkarnaci. Někteří Křesťané nalézají podporu pro reinkarnaci v Novém zákoně, kde se píše, že prorok Eliáš se vrátil.

Důkazy reinkarnace

Ve 20. století začali vědci hledat možné důkazy o reinkarnaci. Pod vedením Dr. Stevensona z University ve Virginii, začali zkoumat v roce 1961 případy malých dětí, které tvrdily, že si pamatují předešlý život. Některé děti popsaly život někoho cizího neznámeho, zatímco jiné hovořily o životě zesnulého člena své rodiny.

Tým Dr. Stevensona objevil, že takové případy jdou poměrně snadno dohledatelné a dají se najít v mnoha částech celého světa. Nejčastěji však zejména v Asii. Při tomto zkoumání vědci získali přes 2500 případů dětí, které popisovaly předešlé životy.

Děti, které spontánně popisovaly minulé životy, obecně popisují život jako někdo, kdo žije v jejich vlastní kultuře. Dokonce byly i výjimky, které popisovaly určité geografické spojení, např. barmské děti poměrně přesně popisují život japonských vojáků zabitých v Barmě během 2. světové války.

Na toto téma se asi dá psát poměrně rozsáhle, byl bych ovšem rád, kdyby si každý z Vás udělal svůj vlastní názor na to co jsem zde uvedl.

Autor: Pavel Hrejsemnou