Vážné onemocnění dítěte: 135 000 korun ročně i další jednorázové statisícové náklady

Nadace Dobrý anděl poukazuje na úskalí, jež řeší rodiny s vážně nemocným dítětem. Díky studii, kterou zaměřila zejména na péči o děti s těžkým kombinovaným postižením, metabolickými poruchami, svalovou dystrofií, selháním orgánů či vzácnými onemocněními, nyní představuje nejvážnější problémy, s nimiž se jejich rodiče potýkají. „Dobří andělé těmto rodinám pomáhají již pátým rokem. Denně vidíme jejich příběhy i starosti. Systémem pomoci nadace jich už prošly téměř 3 tisíce. S respektem k nim jsme se rozhodli zrealizovat studii a společnosti přiblížit nejen jejich problémy, ale také to, proč je třeba jim pomáhat,“ vysvětluje Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Být rodičem je samo o sobě těžké, mnozí z nás to známe. Ovšem pečovat o vážně nemocné dítě je ještě těžší. Z rodičů se tak, s cílem zajistit svým dětem co nejlepší péči, mnohdy stanou takřka odborníci. Provádí s dětmi rehabilitace, musí zvládat základní zdravotní ošetření, učí se znakovou řeč, stávají se nutričními specialisty. Často je také nutné domů pořídit speciální přístroje a rekonstruovat bydlení na bezbariérové. V neposlední řadě jsou svým dětem psychoterapeuty, na svou duševní hygienu již však čas a energii nemají.“ Pokračovat ve čtení “Vážné onemocnění dítěte: 135 000 korun ročně i další jednorázové statisícové náklady”